FINANCIEEL OVERZICHT 2023

van de Stichting DOXA-Maastricht

Saldo lopende rekening                                                                  €

01-01-2023                                                                                      868,87

31-12-2023                                                                                      211,50

Saldo spaarrekening                                                                        €

01-01-2023                                                                                      71.368,98

31-12-2023                                                                                      49.811,88

Ontvangen rente in 2023                                                                   442,90

IN (uitsluitend teruggave van voorgeschoten te veel betaalde bijdragen):
€ 800,- Retour voorschot OKiN
€ 163,- Belasting (dubbel betaald) 
UIT  
B         1.765,72
G         1.094,68
H             518,19
K         2.695,00
L         2.156,91
M        10.686,58
N             265,53
O           1.428,30
P         4.121,00
Q         2.373,10
Tot     27.105,01 Overgeschreven van Spaarrekeningnaar lopende rekening
R.       21.000,00

BALANS 2023

Stichting Martha – Maastricht

Saldo                                                                                    

01-01-2023                                                                          €   62.024,34

31-12-2023                                                                          €    96.393,12

        IN:                                                                                UIT:

6 – €  33.100,00                                                            N – €  231.22