Hebt u klachten die kunnen wijzen op een COVID-infectie, blijf dan thuis.

FEBRUARI

27 februari, zaterdag.
Gedachtenis van de doden.
Panichida, 9:30.

28 februari, zondag.
Zondag van het Laatste Oordeel.
Goddelijke Liturgie, 9:30.

MAART

6 maart, zondag.
VERGEVINGSZONDAG. Week van het Vleesvaarwel.
Goddelijke Liturgie, 9:30.

7 maart, maandag.
Gedachtenis van de Hl. Perpetua en de Hl. Felicitas.
Boetekanon van de Hl. Andreas van Kreta, 18:00.

8 maart, dinsdag.
Gedachtenis van de Hl. Theofylaktos van Nikomedië en de Fluitspeler Filemon.
Boetekanon van de Hl. Andreas van Kreta, 18:00.

9 maart, woensdag.
Gedachtenis van de 40 Martelaren van Sebaste; 1e en 2e Vinding van het Hoofd van de Hl. Johannes de Voorloper.
Boetekanon van de Hl. Andreas van Kreta, 18:00.

10 maart, donderdag.
Gedachtenis van de Hl. Hymelin van Brabant en de Hl. Kessog, bisschop in Ierland.
Boetekanon van de Hl. Andreas van Kreta, 18:00.

13 maart, zondag.
Eerste Zondag van de Grote Vasten.
TRIOMF VAN DE ORTHODOXIE.
Gedachtenis van de Hl. Johannes Klimakos.
Goddelijke Liturgie, 09:30.

19 maart, zaterdag.
Panichida voor alle Overledenen, 9:30.

20 maart, zondag.
Tweede Zondag van de Grote Vasten; Gedachtenis van de Hl. Gregorios Palamas.
Goddelijke Liturgie, 09:30.

27 maart, zondag.
Derde Zondag van de Grote Vasten; Kruiszondag.
Goddelijke Liturgie, 09:30.

APRIL

03 april, zondag.
Vierde Zondag van de Grote Vasten; Gedachtenis van de Hl. Johannes Klimakos.
Goddelijke Liturgie, 09:30.

7 april, donderdag.
VERKONDIGING VAN DE ALHEILIGE MOEDER GODS.
Feestliturgie van de Hl. Johannes Chrysostomos, 09:30.

10 april, zondag.
Vijfde Zondag van de Grote Vasten; Gedachtenis van de Hl. Maria van Egypte.
Goddelijke Liturgie, 09:30.

13 april, woensdag.
Liturgie van de Vooraf Gewijde Gaven, 18:00.

17 april, zondag.
Palmzondag.
INTOCHT IN JERUSALEM.
Feestliturgie van de Hl. Johannes Chrysostomos, 09:30.
Aansl. Palmwijding.

19 April, Dinsdag.
Dinsdag in de Stille Week.
Ziekenzalving, 18:00.

21 April, Donderdag.
Witte Donderdag.
Dienst Twaalf Evangelieën, 18:00.

22 April, Vrijdag.
Goede Vrijdag.
Vesper met Graflegging, 18:00.

24 April, Zondag.
PASENOPSTANDING DES HEREN.
Feestliturgie, 9:30.
Aansluitend: wijding van de spijzen.

.