28 april, Palmzondag
De Intocht in Jerusalem 
09:30 Goddelijke Liturgie

2 mei, Witte Donderdag
Gedachtenis van het Laatste Avondmaal.
18:00 – Metten met Lezing van de 12 Evangeliën

3 mei, Goede Vrijdag
Gedachtenis van het Heilige en Levenbrengende Lijden van onze Heer Jesus Christus.
18:00 – Vesper met Graflegging.

4 mei, Stille Zaterdag
22:00 – Paasmetten.

5 mei, Paaszondag
PASEN. OPSTANDING VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JESUS CHRISTUS.
09:30 – Paasliturgie.
Na de Liturgie – wijding van de meegebrachte spijzen.

.