BALANS 2021

ORTHODOXE PAROCHIE HL JOHANNES CHRYSOSTOMOS & SERVATIUS
Maastricht
RSIN: 824156055

TOTAAL IN: 21.849,55 €
TOTAAL UIT: 23.934,53 €
(22.000 € werd van de Parochiekas overgeheveld naar Stichting DOXA en Stichting MARTHA)

Saldo lopende rekening

01-01-2021 8.156,79 €
31-12-2021 2.599,62 €

Saldo spaarrekening

01-01-2021 41.038,96 €
31-12-2021 37.038,96 €

Op 6 april 2021 aan Union Directrice overgemaakt:
Crypta St. Geneviève 500 €
Theof., Palmz., Pinkst. 300 €
Kerstmis 140 €
9% 2021 van Bruto Inkomsten = 1.966,41 €
Theof., Palmz., Pinkst. 360,59 €

——————

Saldo Lopende Rekening          01-01-2021:                              8.156,79
Saldo  Lopende Rekening         31-12-2021:                              2.599,62

Saldo Spaarrekening                  01-01-2021:                            41.038,96
Saldo Spaarrekening                 31-12-2021:                            37.038,96

Aan Union Directrice overgemaakt 
9% bruto inkomen                                                                               1.966,41
Theof., Palmz., Pinksteren                                                                    360,59
Totaal                                                                                                    2.227,00

Extra Gift voor Crypte St. Genevieve. 500,00 €
overgemaakt op 28-05-2021

STICHTING DOXA-MAASTRICHT
KvK 63283352
Rekening nr. NL.58 INGB 0006 9563 98

Inkomsten :                                                               —-

Uitgaven:                                                        28.426,19   

Saldo Lopende Rekening:                  

01-01-2021:                                             €           1.295,97

31-12-2021:                                                           362,76    

Saldo Spaarrekening:   

01-01-2021:                                             €      120.069,00

31-12-2021:                                             €         91,868,98

Over 2021 rente ontvangen                €                     —-

Over 2021 rente betaald                      €                    0,18


STICHTING MARTHA-MAASTRICHT
KvK 81170793
Rekeningnr. NL22  INGB 0008161107

­Lopende rekening, begonnen op 31-03-2021

Totaal in:                                                              €              35.800,00

Totaal uit:                                                             €                3.474,30

Saldo Lopende rekening:

01-01-2021                                                            €                   00,00   
31-12-2021                                                            €            33.325,50

.