BALANS 2020

ORTHODOXE PAROCHIE HL JOHANNES CHRYSOSTOMOS & SERVATIUS

IN

1 – Kaarsen                                                                                            966,75

3 – Collecten                                                                                        1.815,89

4 – Parochiebijdrage                                                                             822,00

5 – Giften                                                                                                 451,00

5A – id. m.M.                                                                                      14.800,00

7 – “Privé” diensten                                                                               520,00

8 – Vergoedingen*                                                                                 908,60

Totaal                                                                                                  20.284,24

* – Retour Loonbelasting

  – Rest. frauduleuze afboeking

   – Boileau (twee maal betaald)

UIT

A – inrichting                                                                                   45,00 

B – kaarsen                                                                                    200,10

C/D – wijn, wierook, kooltjes  127,00

E – boeken,ikonen, ‘kerstspel’ 410,75                                                                                                

F – gewaden,bekleding  187,98                                                                                                                                                                                           

G – drukwerk, contractkosten                                                              423,45

H – internet, gidsen                                                                                433,10

I/J – huish., schoonmaak, bloemen, onthaal. 774,82

K – Aartsbisdom                                                                                 2.100,00

L – onderh. rep. stomerij                                                                     411,35

M – reisk. stipendia, OKiN. vergaderingen                                      9.866,95

N – bankkosten                                                                                      189,18

O – representatie,giften, DOXA                                                           2.000,00

P – diversen.(o.a. parkeerverg)                                                        917,08

Q – verzekeringen                                                                                 497,22

Totaal                                                                                                  18.583,98

Saldo lopende rekening                                    €

01-01-2020                                               1.627,07     

31-12-2020                                               8.156,79

Saldo spaarrekening

01-01-2020                                               47.538,96

31-12-2020                                               41.038,96

==================================================================

STICHTING DOXA – 2020

INKOMSTEN (Revenues): €

Giften moeder Martha € 13.000,00

UITGAVEN (Dépenses)                           €

Bankkosten:                                         139,28

Stipend v. Sergey                              2.760,26

Reis- en Studiekosten                     13.355,26

Loonbelasting                                   3.669,00

Ziektekostenverzekering                1.103,00

Aartsbisdom (ISS. Kerst)                   500,00

Overig                                                1.200,71

Totaal                                                 22.727,51

OVERSCHRIJVINGEN van SPAARREKENING naar REKENING-COURANT:

05 – 06 – 2020:          5.000,00

17 – 08 – 2020:          1.500,00

23 – 10 – 2020:          2.500,00

06 – 11 – 2020:          4.000,00

Totaal                        13.000,00

Saldo lopende rekening:                                         Saldo spaarrekening:

                                         €                                                                                   €

01-01-2020:              2.263,14                                01-01-2020:              126.069,16

31-12-2020:              1.295,97                                31-12-2020:              120.069,16

m. Martha

Maastricht, 31 – 12 – 2020