2019          2018
Totaal Ink.        21.540,30        12.735,00
 Totaal Uitg.       20.334,77        22.874,56
 Saldo          +1.250,30       -10.139,56
Saldo Lopende rek.    
 per 01-01-2019       131,54        3.699,34  
 per 31-12-2019      1.627,07         131,54
Saldo Spaarrekening  
 per 01-01-2019      40.026,54        46.500,00  
 per 31-12-2019      47.538,96        40.026,54

[Bij het financiële overzicht van de PAROCHIE [ING rek. 000333691]

Verklaring van duidelijk hogere Inkomsten alsook van de Uitgaven in 2019: sinds ± Oktober 2017 zijn, dankzij de aanstelling van een vaste priester voor de parochie, zowel de Inkomsten als de Uitgaven gestegen. Doordat we nu ALLE weekends diensten hebben, en ook op Feestdagen, die in de week vallen, is het aantal bezoekers sterk gestegen (verhoging Inkomsten). Daar de priester echter een vaste aanstelling heeft van 20 uren per week, geldt hetzelfde voor de Uitgaven; zijn stipendium wordt betaald door de Parochie, Loonbelasting en Ziektekosten-verzekering door de Stichting DOXA-Maastricht.

Explication des revenus et des dépenses nettement plus élevés en 2019: depuis ± octobre 2017, grâce à la nomination d’un prêtre régulier pour la paroisse, les revenus et les dépenses ont fortement augmenté. Maintenant que nous avons tous les services de week-end, et aussi que les jours fériés qui tombent pendant la semaine, le nombre de visiteurs a augmenté de manière significative (augmentation des revenus). Cependant – le prêtre, ayant un engagement permanent de 20 heures par semaine, il en va de même pour les dépenses; son salaire est versée par la paroisse; l’impôt sur son salaire et l’assurance maladie par la fondation DOXA-Maastricht.

N. B.: Lopende rekening moet heten: Betaalrekening

Bij het financiële overzicht van de Stichting DOXA-Maastricht [rek.0006 956398]

                  2019         2018
Totaal Ink.          15.882,00       14.900,00 
Totaal Uitgaven        4.158,16       1.885,19
Saldo             11.723,84       13.014,19 
Saldo lopende rekening
 01-01-2019          2.371,65       2.356,84
 31-12-2019          2.263,14       2.371,65
Saldo spaarrekening
 01-01-2019          101.055,73      85.001,89
 31-12-2019          126.069,16     101.055,73 

In 2019 ontvangen rente: € 13,43
In 2019 transfer naar Spaarrekening: € 10.000,00